Svenska hemundervisare på Åland

Jenny Lantz, även medlem i Rohus styrelse, har berättat om sin familjs flytt till Åland i Home education magazine. Varje familj måste hitta det som passar dem. Rohus beklagar att det i Sverige förekommit alltför många kontroller, hot, och repressalier mot familjer som velat hemundervisa. Jenny skriver i sin artikel att de inte ville se sig som offer, att de valde något annat, hellre än att de kände sig tvingade att flytta. Men jo, hemundervisning var så viktigt att de var villiga att byta land för att kunna göra det på det sätt de vill.

Det är en växande undervisningsform. Fler och fler får upp ögonen för dess möjligheter. Familjer har större flexibilitet, till exempel måste man inte anpassa sig till skolans schema, med tidiga mornar och hämtningar och lämningar och all den struktur som för en del barn inte passar särskilt bra för deras inlärning. Jenny beskriver det som att de nu har möjligheten att leva livet som de verkligen tycker om det. Hon understryker att det är värt besväret.

Rohus hoppas att fler familjer i Sverige får upp ögonen för hur bra det kan vara för dem att välja hemundervisning. Vi hoppas naturligtvis också att det i framtiden inte ska betyda att de måste välja att flytta utomlands för att välja den livsstilen.

Annons